Archive for август 2010

От правителството на Израел ще се появи в стаята на майката и бебето

август 24, 2010

Администрация на държавни служители обязало генерални директори на министерствата и държавните ведомства се отмени в офисите на специална стая за хранене на кърмачета и сцеживания кърма. "Read more: В правителството на Израел ще се появи в стаята на майката и бебето