არქივი ივლისი 2015

GW მნიშვნელოვანია, ნებისმიერ ადგილას, თუნდაც ციხეებში

ივლისი 22, 2015

27 აგვისტო, 2001. იმ დროს, როგორც ბევრი ჩვენი კონსულტანტები GW ისევ წავიდა სკოლაში, ძუძუთი კვირის პერუში მიეძღვნა თემას ძუძუთი... ციხეებში. ქალთა ციხეში სანტა-მონიკა Lima ორგანიზებული კონკურსის ყველაზე დაცვით. ესწრებოდნენ 43 ქალია. მთავარი მესიჯი კამპანია — GW ბავშვი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი ცხოვრებაში გარემოებები და ქალს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ ძუძუთი ნებისმიერ ტერიტორიაზე. ვიდეო არქივი AP. "დაწვრილებით: GW მნიშვნელოვანია, ნებისმიერ ადგილას, თუნდაც ციხეებში