GW მნიშვნელოვანია, ნებისმიერ ადგილას, თუნდაც ციხეებში

ივლისი 22, 2015 მიერ ჭკვიანი დატოვე პასუხი "

27 აგვისტო, 2001. იმ დროს, როგორც ბევრი ჩვენი კონსულტანტები GW ისევ წავიდა სკოლაში, ძუძუთი კვირის პერუში მიეძღვნა თემას ძუძუთი... ციხეებში. ქალთა ციხეში სანტა-მონიკა Lima ორგანიზებული კონკურსის ყველაზე დაცვით. ესწრებოდნენ 43 ქალია. მთავარი მესიჯი კამპანია — GW ბავშვი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი ცხოვრებაში გარემოებები და ქალს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ ძუძუთი ნებისმიერ ტერიტორიაზე. ვიდეო არქივი AP.

რეკლამა

დატოვე მიმოხილვა