ძუძუთი კვება სადმე ისე ადვილია!..

ძუძუთი ყველგან!

სურათი 16 24

ისე, მუზეუმში ძუძუთი ადვილია...

დატოვე მიმოხილვა